تولید و پرورش زالو در منزل

تولید و پرورش زالو در منزل

بخش زیادی از علاقه مندان پرورش زالو، مشتاقان فعالیت در منزل هستند.

برای این دسته از عزیزان لازم به توضیح است که پرورش زالو در منزل نیز امکان پذیر است اما باید شرایط محیط و فضای کار را آماده و محیا کرد.

از جمله موارد می توان به کنترل دما، ایزوله کردن از آلودگی، دود و بو و همچنین ایجاد شرایطی برای آبریزی و رطوبت موجود در محیط پرورش زالو اشاره کرد، ضمن اینکه از نظر توجیح اقتصادی، اشل خانگی با توجه به کسر بخش زیادی از هزینه مانند…

 

ادامه…

دیدگاه‌تان را بنویسید: